Framtida sin yrkesskule vedteken av Fylkestinget i Hordaland

NMEC har saman med medlemsbedriftene, Bømlo Næringsråd, kommunen og skuleeigar jobba med eit spanande pilotprosjekt for å styrkje samarbeidet skule – arbeidsliv i den vidaregåande opplæringa. Ein av dei viktigaste konklusjonane i prosjektet, er at yrkesfagleg opplæring må skje tett på arbeidslivet. Tettare på arbeidslivet enn inne i teknologisenteret UNITECH på Rubbestadneset, blir det vel neppe. Les pressemeldinga til UNITECH her.

Les heile saka