Amundsen Diving medlem i NMEC

Cecilie Tingvoll Hope og Geir Amundsen synes det er flott at lokale bedrifter kjem tettare på kvarandre gjennom samarbeidet i NMEC.

Amundsen Diving er nytt medlem i NMEC, og er ei verksemd som utfører eit bredt spekter av tenester innan dykking og ROV-tenester.

– Amundsen Diving er eit selskap med lang historie, som kan levere alt frå undervasstenester subsea, ROV, dykking, inspeksjon, legging og vedlikehald av sjøkabel, støyping i sjø, inspeksjon av skrog, demolering av riggar, thrusterbytte i sjø, og mykje meir, fortel dagleg leiar Geir Amundsen. – Me er tungt inne i energi- og fornybarbransjen i dag, og ønskjer å få eit enno sterkare fotfeste i sistnemnde.

Amundsen Diving ser fleire fordelar med å vere medlem i NMEC.

– Gjennom medlemsskapet kan me dele kompetanse og nettverk med andre medlemsbedrifter, delta i teknologiutviklingsprosjekt, og vere med på å spele kvarandre gode gjennom samarbeid, fortel Amundsen. – Me vil òg bidra til å utvide tenestetilbodet til NMEC i forhold til kva arbeid som kan utførast ved kai for kundane som kjem til Rubbestadneset, i form av skroginspeksjonar i sjø, og andre undervassoperasjonar.