Embicon nytt medlem i NMEC

Embicon er nytt medlem i NMEC, og er eit lite firma som har fått eit solid fotfeste innan oppdrettsnæringa med sine produkt. Embicon leverer blant anna verktøyet Embilink, som er ein målestasjon i Aqua-systemet bygd for å måle miljødata i oppdrettsmerdar. Verktøyet samlar inn nøkkeldata innan fiskehelse, slik som oksygennivå, saltnivå, havstraum og bølgjer, og…

Les heile saka

NMEC på eigarsida i Sustainable Energy

First customer at Sustainable Energy NCC test center Det nye katapult-senteret Sustainable Energy er etablert på rekordtid og består av cirka ti lokalitetar med infrastruktur for testing av nye grøne energisystem. Senteret sin fyrste kunde vart IKM Technology, som testa ein elektromotor under vatn i The Switch sitt testsenteret på Stord. Det nye katapult-senteret vart…

Les heile saka

Samarbeid løftar nye produkt framover

Sist veke samla NMEC meir enn hundre år med praktisk erfaring frå LOS Gruppen, Wärtsilä og Veteranlaget Wichmann Wärtsilä for å bistå Olvondo Technology med problemløysing. –Verdifullt for eit oppstartsfirma som Olvondo Technology å få tilgang til praktisk kompetanse på denne måten, seier dagleg leiar Stefano Vittor.

Les heile saka

Bømlo-klynge i medvind

Industri- og teknologiklynga NMEC på Rubbestadneset er i stadig vekst og utvikling, og har i vår fått fleire spennande aktørar med på laget. – Inspirerande, seier dagleg leiar Nina Ingvaldsen. Våren 2017 etablerte lokale industriverksemder på Rubbestadneset klyngesamarbeidet Norwegian Marine & Energy Complex (NMEC). Eitt år etter blomstrar samhandlinga, og klynga trekker stadig til seg…

Les heile saka