GAC Norway til Rubbestadneset!

GAC Norway har opna kontor på Kompetansegården i Rubbestadneset. Frå venstre Heine Hovda GAC Norway, Johannes Seim LOS Elektro og Olav Koløy LOS Marine. Foto: NMEC I mai i år etablerte GAC Norway kontor i Kompetansegården på Rubbestadneset. «Med dei utbyggingsprosjekta og den aktiviteten som er her på Rubbestadneset, er dette ein naturleg plass å…

Les heile saka

Lærling i kontorfaget har starta hos NMEC

Etter ferien starta Odd Martin Alvenes som lærling i kontorfaget hos NMEC. Odd Martin vil vere 50 % hos NMEC og 50 % hos LOS Marine, og blant anna utføre oppgåver i resepsjon, gje HMS-opplæring, hjelpe til med fakturering og rekneskapsoppgåver, og delta i planlegging og gjennomføring av frukostmøter og andre samlingar. «NMEC sine medlemsbedrifter…

Les heile saka

Embicon nytt medlem i NMEC

Embicon er nytt medlem i NMEC, og er eit lite firma som har fått eit solid fotfeste innan oppdrettsnæringa med sine produkt. Embicon leverer blant anna verktøyet Embilink, som er ein målestasjon i Aqua-systemet bygd for å måle miljødata i oppdrettsmerdar. Verktøyet samlar inn nøkkeldata innan fiskehelse, slik som oksygennivå, saltnivå, havstraum og bølgjer, og…

Les heile saka

Framtida sin yrkesskule vedteken av Fylkestinget i Hordaland

NMEC har saman med medlemsbedriftene, Bømlo Næringsråd, kommunen og skuleeigar jobba med eit spanande pilotprosjekt for å styrkje samarbeidet skule – arbeidsliv i den vidaregåande opplæringa. Ein av dei viktigaste konklusjonane i prosjektet, er at yrkesfagleg opplæring må skje tett på arbeidslivet. Tettare på arbeidslivet enn inne i teknologisenteret UNITECH på Rubbestadneset, blir det vel neppe. Les pressemeldinga til UNITECH her.

Les heile saka

Amundsen Diving medlem i NMEC

Amundsen Diving er nytt medlem i NMEC, og er ei verksemd som utfører eit bredt spekter av tenester innan dykking og ROV-tenester. – Amundsen Diving er eit selskap med lang historie, som kan levere alt frå undervasstenester subsea, ROV, dykking, inspeksjon, legging og vedlikehald av sjøkabel, støyping i sjø, inspeksjon av skrog, demolering av riggar,…

Les heile saka