GAC Norway til Rubbestadneset!

GAC Norway har opna kontor på Kompetansegården i Rubbestadneset. Frå venstre Heine Hovda GAC Norway, Johannes Seim LOS Elektro og Olav Koløy LOS Marine. Foto: NMEC I mai i år etablerte GAC Norway kontor i Kompetansegården på Rubbestadneset. «Med dei utbyggingsprosjekta og den aktiviteten som er her på Rubbestadneset, er dette ein naturleg plass å…

Les heile saka

Lærling i kontorfaget har starta hos NMEC

Etter ferien starta Odd Martin Alvenes som lærling i kontorfaget hos NMEC. Odd Martin vil vere 50 % hos NMEC og 50 % hos LOS Marine, og blant anna utføre oppgåver i resepsjon, gje HMS-opplæring, hjelpe til med fakturering og rekneskapsoppgåver, og delta i planlegging og gjennomføring av frukostmøter og andre samlingar. «NMEC sine medlemsbedrifter…

Les heile saka

Embicon nytt medlem i NMEC

Embicon er nytt medlem i NMEC, og er eit lite firma som har fått eit solid fotfeste innan oppdrettsnæringa med sine produkt. Embicon leverer blant anna verktøyet Embilink, som er ein målestasjon i Aqua-systemet bygd for å måle miljødata i oppdrettsmerdar. Verktøyet samlar inn nøkkeldata innan fiskehelse, slik som oksygennivå, saltnivå, havstraum og bølgjer, og…

Les heile saka

Framtida sin yrkesskule vedteken av Fylkestinget i Hordaland

NMEC har saman med medlemsbedriftene, Bømlo Næringsråd, kommunen og skuleeigar jobba med eit spanande pilotprosjekt for å styrkje samarbeidet skule – arbeidsliv i den vidaregåande opplæringa. Ein av dei viktigaste konklusjonane i prosjektet, er at yrkesfagleg opplæring må skje tett på arbeidslivet. Tettare på arbeidslivet enn inne i teknologisenteret UNITECH på Rubbestadneset, blir det vel neppe. Les pressemeldinga til UNITECH her.

Les heile saka

Amundsen Diving medlem i NMEC

Amundsen Diving er nytt medlem i NMEC, og er ei verksemd som utfører eit bredt spekter av tenester innan dykking og ROV-tenester. – Amundsen Diving er eit selskap med lang historie, som kan levere alt frå undervasstenester subsea, ROV, dykking, inspeksjon, legging og vedlikehald av sjøkabel, støyping i sjø, inspeksjon av skrog, demolering av riggar,…

Les heile saka

Storkontrakt til LOS Marine AS på Rubbestadneset

Pressemelding frå LOS Gruppen: Reiarlaget Pesquera Azul Norge AS (PAN) har valt LOS Marine AS som utførande verkstad for ombygginga av den tidlegare skjell-trålaren ex M/V Kovda (originalt bygd som M/V Leiranger). LOS Marine AS er en bedrift i Los Gruppen AS som driv skipsvedlikehold på Rubbestadneset   «Det er svært gledeleg at PAN vel LOS…

Les heile saka

Verdas første flytande vindturbin får forlenga liv

I ei pressemelding fortel UNITECH Offshore at dei og Equinor har inngått avtale om at UNITECH overtar Hywind Demo flytande vindturbin utanfor Karmøy. Turbinen vil få nytt namn og vil bli nytta for infrastruktur til forskningsprosjekt, utvikling av ny teknologi og innan opplæring og trening. Turbinen vil i si neste fase fylle ei viktig rolle…

Les heile saka

NMEC på eigarsida i Sustainable Energy

First customer at Sustainable Energy NCC test center Det nye katapult-senteret Sustainable Energy er etablert på rekordtid og består av cirka ti lokalitetar med infrastruktur for testing av nye grøne energisystem. Senteret sin fyrste kunde vart IKM Technology, som testa ein elektromotor under vatn i The Switch sitt testsenteret på Stord. Det nye katapult-senteret vart…

Les heile saka