Fasilitetar

På Rubbestadneset finnes det gode fasilitetar for skipsvedlikehald og maskinering, samt fleire verkstadar for ulike føremål. Dette gjer at ein kan få utført mange tenester på ein plass, men også finne møteplassar for å drive med forsking og -utvikling. Les meir om dei ulike fasilitetane ved å bruke menyen over.

Figuren under viser ei oversikt over området, og kor du finn dei ulike fasilitetane:

Brann: 110
Ambulanse: 113
Politi: 112
Lokal naudtelefon: 53 42 29 99 (0700–1600)

Landstraum IEC/PAS 80005-3
 Samlingsplass ved naudsituasjon