Fiskeri og havbruk

Aktivitetar me kan utføre innan fiskeri og havbruk.

For generelt vedlikehald av båt, gå til Maritim.

 • Transport av levande sjømat
  • Transport av levande sjømat

   UNITECH sikrar optimal velferd under transport av levande sjømat.

   UNITECH Energy Group
 • Landstraum
  • Landstraum

   LOS Elektro leverer installasjon av landstraum til oppdrettsnæringa.

   LOS Elektro
 • Elektrotenestar
  • Elektrotenestar

   LOS Elektro leverer elektrotenestar til produksjonsanlegg, foredlingsanlegg, settefisk, samt utarbeiding av tilstandsrapport, rengjøring, lakking, skifting av lager på generatorar og elektriske motorar.

   LOS Elektro
 • Elektroutstyr
  • Elektroutstyr

   LOS Elektro leverer elektroutstyr til produksjonsanlegg, foredlingsnalegg, settefisk og båt, som til dømes installasjon, service og vedlikehald av lys, tele/data og fiber, kamera, tilgongskontroll, foringssystem, styresystem mot slakteri, water treatment-system, shore connection, SD-anlegg, swithcboard, brannvarslingssystem, RSW system, fryseanlegg, isproduksjon, vakumeringsmaskineri, sløyemaskinar og slize maskin. Kan også levere generatorar og elektriske rapportar.

   LOS Elektro
 • Design og utstyr til brønnbåtar
  • Design og utstyr til brønnbåtar

   Wärtsilä kan levere alt frå design og utstyr til brønnbåtar, i tillegg til det som dei kan levere innan maritimt generelt (motorar, mv.). Ta kontakt med Wärtsilä for meir informasjon.

   Wärtsilä
 • Fôrslangar
  • Fôrslangar

   TESS leverer miljøvennleg, antistatisk fôrslange definert som berøringssikker av SINTEF

   TESS
 • Fiskepumpeslangar
  • Fiskepumpeslangar

   TESS leverer fiskepumpeslangar og koplingar til fiskeindustrien

   TESS
 • Produksjon av utstyr til fiskeoppdrett
  • Produksjon av utstyr til fiskeoppdrett

   Klynga leverer mekanisk produksjon av utsyr mot fiskeoppdrett, som til dømes ramma og konstruksjonstekniske løysingar til merd, produksjon og slakteri

   LOS Marine
 • Utstyr til reingjering av not
  • Utstyr til reingjering av not

   TESS leverer spesialutstyr for notreingjering.

   TESS
 • Salmo Solar
  • Salmo Solar

   UNITECH utviklar teknologi for havbruk; både flytande fiskeanlegg og komplette energisystem til havs. Les meir om SalmoSolar her.

   UNITECH Energy Group
 • Trålkvotar
  • Trålkvotar

   Bømlo Fiskerihavn har tilsaman 28 % av den pelagiske trålkvoten i Noreg.

   Bømlo Fiskerihavn
 • Notbøteri
 • Fiskerihavn
  • Fiskerihavn

   Bømlo Fiskerihavn arbeider med forskuttering av ny fiskerihavn på Langevåg. Med dette legg ein til rette for meir næringsareal ved sjø, og utføring av meir arbeid knytta til fiskerinæringa tett på.

   Bømlo Fiskerihavn
 • IT-infrastruktur ombord
  • IT-infrastruktur ombord

   bluesystems leverer installasjon og drift av IT-infrastruktur ombord i båtar og skip

   bluesystems
 • seasys
  • seasys

   seasys fra bluesystems er programvare for drift og administrasjon av servicebåter i oppdrettsindustrien, som gjer reiarar ei effektiv løysing for alle administrative og operative oppgåver knytta til drift av fartøya

   bluesystems
 • Støyping og forskaling i sjø
  • Støyping og forskaling i sjø

   Amundsen Diving leverer støyping og forskaling i sjø, vatn og elveløp

   Amundsen Diving
 • Dykke- og ROV-oppdrag
  • Dykke- og ROV-oppdrag

   Amundsen Diving leverer alle typer dykke og ROV oppdrag i sjø, vassdrag og elvar

   Amundsen Diving
 • Boring av bolter
  • Boring av bolter

   Amundsen Diving borer boltar og forankrar infrastruktur i sjø

   Amundsen Diving
 • Innsamling av nøkkeldata - fiskehelse
  • Innsamling av nøkkeldata - fiskehelse

   Embicon leverer verktøyet Embilink, som er ein målestasjon i Aqua-systemet som er bygd for å måle miljødata i oppdrettsmerdar. Verktøyet samlar inn nøkkeldata innan fiskehelse, t.d. oksygennivå – saltnivå – havstraum – bølgjer. 

   Embicon
 • System for overvaking av data
  • System for overvaking av data

   Embicon leverer Embilink Workboat som er eit system for overvaking av data frå arbeidsbåtar

   Embicon