Fornybar energi og energigjenvinning

Aktivitetar me kan utføre innan fornybar energi.

For generelt vedlikehald av båt, gå til Maritim

 • Effektiv kabelframføring
  • Effektiv kabelframføring

   LOS leverer RockRoller-teknologi der ein ved hjelp av moderne boreteknologi kan føre kabelen gjennom borehol kortaste veg, i stadan for bruk av høgspentlinjer eller grøftetrasear. Les meir om teknologien her

   LOS Elektro
 • Landstraum - Zinus Port Power
  • Landstraum - Zinus Port Power

   LOS Elektro leverer installasjon og vedlikehald av Zinus Port Power for landstraum til båtar ved kai. Les meir om teknologien her LOS Elektro

 • Hybrid- og fullelektriske anlegg
  • Hybrid- og fullelektriske anlegg

   Klynga har kompetanse til å levere analysar, engineering og tilpassingar for å klargjere båtar for hybrid- eller fullelektriskeanlegg, samt installasjon og utstyr.

   LOS Marine LOS Elektro Wärtsilä
 • Kabel i sjø
 • Varmepumpe
  • Varmepumpe

   Olvondo Technology leverer varmepumpe som kan gje damp (opp til 200 grader) direkte til industrien med fjernvarme som energikjelde. Les meir her.

   Olvondo Technology
 • Trådlaus lading
  • Trådlaus lading

   Wärtsilä leverer ustyr og installasjon av trådlaus lading ved kai. Løysinga fjernar behovet for kabelforbindelse mellom fartøy og land, og sikrar og muliggjer trygge tilkoplingar og fråkoplingar til ladeeininga på kaien.

   Wärtsilä
 • Energisystem i utsatte kyststrok
  • Energisystem i utsatte kyststrok

   UNITECH held på å utvikle løysing for komplette energisystem til havs ved å utnytte energi frå sol, vind og bølgjer. Til dømes skal løysinga kunna brukast til fiskeoppdrett. Sjå SalmoSolar for meir informasjon

   UNITECH Energy Group
 • Legging og sikring av kabel
  • Legging og sikring av kabel

   Amundsen Diving utfører legging, inspeksjon, reparasjon og utbedring av kabel, kartlegging av trasé, mudring og spyling, samt innkjøp og installasjon av farvannsskilt

   Amundsen Diving
 • Dykke- og ROV-oppdrag
  • Dykke- og ROV-oppdrag

   Amundsen Diving leverer alle typer dykke og ROV oppdrag i sjø, vassdrag og elvar

   Amundsen Diving