Fornybar energi og energigjenvinning

Aktivitetar me kan utføre innan fornybar energi.

For general boat maintenance, go to Maritime.

 • Effektiv kabelframføring
  • Effektiv kabelframføring

   LOS Protek leverer RockRoller-teknologi der ein ved hjelp av moderne boreteknologi kan føre kabelen gjennom borehol kortaste veg, i stadan for bruk av høgspentlinjer eller grøftetrasear. Les meir om teknologien her

   LOS Cable Solutions
 • Landstraum - Zinus Port Power
  • Landstraum - Zinus Port Power

   LOS Protek leverer installasjon og vedlikehald av Zinus Port Power for landstraum til båtar ved kai. Les meir om teknologien her LOS Cable Solutions

 • Hybrid- og fullelektriske anlegg
  • Hybrid- og fullelektriske anlegg

   Klynga har kompetanse til å levere analysar, engineering og tilpassingar for å klargjere båtar for hybrid- eller fullelektriskeanlegg, samt installasjon og utstyr.

   LOS Marine LOS Elektro Wärtsilä
 • Kabel i sjø
  • Kabel i sjø

   UNITECH leverer kabel i sjø og umbilicals

   UNITECH
 • Varmepumpe
  • Varmepumpe

   Olvondo Technology leverer varmepumpe som kan gje damp (opp til 200 grader) direkte til industrien med fjernvarme som energikjelde. Les meir her

   Olvondo Technology
 • Trådlaus lading
  • Trådlaus lading

   Wärtsilä leverer ustyr og installasjon av trådlaus lading ved kai. Løysinga fjernar behovet for kabelforbindelse mellom fartøy og land, og sikrar og muliggjer trygge tilkoplingar og fråkoplingar til ladeeininga på kaien.

   Wärtsilä
 • Tenester og kompententar til fornybar
  • Tenester og kompententar til fornybar

   Westcon Olvondo leverer engineering, produksjon og vedlikehald av mekaniske komponentar som til dømes turbinar, akslingar mv.

   Westcon Olvondo
 • Energisystem i utsatte kyststrok
  • Energisystem i utsatte kyststrok

   UNITECH held på å utvikle løysing for komplette energisystem til havs ved å utnytte energi frå sol, vind og bølgjer. Til dømes skal løysinga kunna brukast til fiskeoppdrett. Sjå SalmoSolar for meir informasjon

   UNITECH