Framtida sin yrkesskule vedteken av Fylkestinget i Hordaland

NMEC har saman med medlemsbedriftene, Bømlo Næringsråd, kommunen og skuleeigar jobba med eit spanande pilotprosjekt for å styrkje samarbeidet skule – arbeidsliv i den vidaregåande opplæringa. Ein av dei viktigaste konklusjonane i prosjektet, er at yrkesfagleg opplæring må skje tett på arbeidslivet. Tettare på arbeidslivet enn inne i teknologisenteret UNITECH på Rubbestadneset, blir det vel neppe. Les pressemeldinga til UNITECH her.

NMEC har saman med medlemsbedriftene, dei vidaregåande skulane, Bømlo Næringsråd, kommunen og skuleeigar jobba med eit spanande pilotprosjekt for å styrkje samarbeidet skule – arbeidsliv i den vidaregåande opplæringa. Ein av dei viktigaste konklusjonane i prosjektet, er at yrkesfagleg opplæring må skje tett på arbeidslivet. Tettare på arbeidslivet enn inne i teknologisenteret UNITECH på Rubbestadneset, blir det vel neppe.

Avsender: UNITECH Offshore AS

Onsdag 12. juni vedtok Fylkestinget i Hordaland at fremtidig lokalisering av verksted til fagene TIP, EL og Naturbruk (Akvakultur) på Bømlo blir i UNITECHs teknologisenter på Rubbestadneset.

UNITECH har i løpet av de siste 12 årene planlagt et teknologisenter i Sunnhordaland, med ambisjon om å bidra til økt innovasjon og forretningsutvikling i kyst-Norge. Valget falt til slutt på Rubbestadneset på Bømlo, som har en unik industrihistorie preget av lokal skaperkraft og grunderånd. Her finner man også et særlig engasjement for havrommet i alle aldersgrupper, hvor vi ser store fordeler med å bringe de ulike aldersgruppene sammen for kunnskapsoverføring og nyskaping.

Teknologisenteret skal tilrettelegge for et tett samarbeid mellom teoretikere og praktikere for å frembringe banebrytende teknologi – særlig rettet mot bærekraftig utvikling i havrommet. Det vil ligge midt i hjertet av Vestlandets utvikling innen offshore vind, og inneholde utstyr til testing og utvikling som gjennom Sustainable Energy Catapult Centre vil tiltrekke spennende bedrifter fra hele verden til Sunnhordaland og Bømlo. Dette er grunner til at SIVA eiendom også har uttrykt interesse for bygget.

Teknologisenteret tilrettelegges en potensiell linje i akvakultur på Bømlo, etter klare behov om økt arbeidskraft fra Bremnes Seashore og andre i havbruknæringen. UNITECH ser viktigheten av at vi utdanner elevene til de jobbene som skapes, og synes det er flott at vi kan være med å tilrettelegge for dette i vår region.

Oppfinner og eier av UNITECH, Bernt Hellesøe har følgende kommentarer til vedtaket:

« I tiden som kommer, trenger Norge unge, innovative problemløsere som virkelig forstår hvordan ting fungerer. Vi ønsker å løfte yrkesutdanningen, og vil gjennom vår satsning på Rubbestadneset gjøre yrkesutdanningen her så attraktiv at elever forhåpentligvis vil komme langveis fra – men også at elevene ønsker å ta høyere utdanning etterpå».

UNITECH arbeider for øyeblikket med revolusjonerende kabelkonsepter for elektrifisering av havet, som vil være en hovedaktivitet på teknologisenteret.

«Vi har et ønske om at også yrkeselevene skal få mulighet til å ta del i denne spennende utviklingen. At de får være tett på det som skjer, og bli invitert inn i prosjekter gjennom tett samarbeid mellom skole og industri. Teknologisenteret er ikke kun tiltenkt LOS og UNITECH – andre bedrifter er selvsagt også velkomne!»

Til slutt vil vi i UNITECH sende en stor takk til fylket v/Fylkesordfører Anne Gine Hestetun og Bømlo kommune v/Rådmann Geir E. Aga for godt samarbeid og tilrettelegging for kontruktivt samspill mellom industri og yrkesskole. Dette vil føre til mye godt i tiden som kommer.

Vedlagt finner du siste tegning av teknologisenteret. Ved ytterligere spørsmål kan følgende kontaktes:

CEO Gunnar Birkeland på tlf: 909 81 029 eller epost gunnar.birkeland@unitechsubsea.com

Eier Bernt Hellesøe på tlf: 900 22 421