Kontakt

E-post: post@nmec.no
Postadresse: Wichmannvegen 1, N-5420 Rubbestadneset
Organisasjonsnummer: 918 539 468

Dagleg leiar 
Nina Ingvaldsen
+47 905 47 929
nina@nmec.no

Korleis komme seg til Rubbestadneset

Korleis komme seg til Langevåg