Maritim

Nokre aktivitetar som vi kan utføra på skip.

 • Vedlikehald av brytarar
  • Vedlikehald av brytarar

   Klynga kan levere ettermontering av brytere. Full service på brytere; Gen, BUS Tie, BUS Link etc, samt service og vedlikehald

   LOS Elektro Wärtsilä
 • "Hybiridifisering" av skip
  • "Hybiridifisering" av skip

   Klynga kan levere "hybridifisering" av skip, både ny-installasjon, service og vedlikehald

   LOS Elektro Wärtsilä
 • Generatorvedlikehald
  • Generatorvedlikehald

   LOS Elektro kan levere tilstandsrapport, rengjøring, lakking, skifting av lager for generatorar

   LOS Elektro
 • Vedlikehald av elektromotor
  • Vedlikehald av elektromotor

   LOS Elektro kan levere tilstandsrapport, rengjøring, lakking, skifting av lager for elektromotorar

   LOS Elektro
 • E0-test
  • E0-test

   LOS Elektro kan levere E0-test av hovud- og hjelpemotor

   LOS Elektro
 • Installasjon av hjelpemotor
  • Installasjon av hjelpemotor

   LOS Elektro kan levere installasjon og vedlikehald av hjelpemotor

   LOS Elektro
 • Vedlikehald av EL-tavle
  • Vedlikehald av EL-tavle

   LOS Elektro kan levere reingjering, etterteiting og termografering av EL-tavle

   LOS Elektro
 • Installasjon av tele, data og fiber
  • Installasjon av tele, data og fiber

   LOS Elektro kan levere ny-installasjon, sveising av fiber og full test av fiber og tele&data-uttak

   LOS Elektro
 • Installasjon av elektroutstyr
  • Installasjon av elektroutstyr

   LOS Elektro kan levere installasjon, service og vedlikehald av følgjande utstyr: RSW System, ballast og avfallssytem, fryserom, batterisystem, switchboard, lys, heatreasse, Andoe Katode system, brannvarslingssystem, E0-system, BridgeGuard-system, lanternesentral, PA/Intercom, kamerasystem, styresystem, AMS og jordfeilsystem

   LOS Elektro
 • Vedlikehald av elektroutstyr
  • Vedlikehald av elektroutstyr

   Wärtsilä leverer installasjon og vedlikehald av IAS, PMS, AMS, switchboard, omformarar på Wärtsilä-system

   Wärtsilä
 • PA & Intercom
  • PA & Intercom

   Advision leverer design og installasjon av Public Announcement (PA) og intercom-system

   Advision
 • Kommunikasjonssystem
  • Kommunikasjonssystem

   Advision kan levere design og installasjon av fleire typar kommunikasjonssystem som teleslynge, informasjonsskjermar, datakommunikasjon, alarmsystem, antennesystem (data, TV, DAB osv.), sanntidssystem m.m.

   Advision
 • Kamerasystem