Maritim

Nokre aktivitetar som vi kan utføra på skip.

 • Vedlikehald av brytarar
  • Vedlikehald av brytarar

   Klynga kan levere ettermontering av brytere. Full service på brytere; Gen, BUS Tie, BUS Link etc, samt service og vedlikehald

   LOS Elektro Wärtsilä
 • "Hybiridifisering" av skip
  • "Hybiridifisering" av skip

   Klynga kan levere "hybridifisering" av skip, både ny-installasjon, service og vedlikehald

   LOS Elektro Wärtsilä
 • Generatorvedlikehald
  • Generatorvedlikehald

   LOS Elektro kan levere tilstandsrapport, rengjøring, lakking, skifting av lager for generatorar

   LOS Elektro
 • Vedlikehald av elektromotor
  • Vedlikehald av elektromotor

   LOS Elektro kan levere tilstandsrapport, rengjøring, lakking, skifting av lager for elektromotorar

   LOS Elektro
 • E0-test
  • E0-test

   LOS Elektro kan levere E0-test av hovud- og hjelpemotor

   LOS Elektro
 • Installasjon av hjelpemotor
  • Installasjon av hjelpemotor

   LOS Elektro kan levere installasjon og vedlikehald av hjelpemotor

   LOS Elektro
 • Vedlikehald av EL-tavle
  • Vedlikehald av EL-tavle

   LOS Elektro kan levere reingjering, etterteiting og termografering av EL-tavle

   LOS Elektro
 • Installasjon av tele, data og fiber
  • Installasjon av tele, data og fiber

   LOS Elektro kan levere ny-installasjon, sveising av fiber og full test av fiber og tele&data-uttak

   LOS Elektro
 • Installasjon av elektroutstyr
  • Installasjon av elektroutstyr

   LOS Elektro kan levere installasjon, service og vedlikehald av følgjande utstyr: RSW System, ballast og avfallssytem, fryserom, batterisystem, switchboard, lys, heatreasse, Andoe Katode system, brannvarslingssystem, E0-system, BridgeGuard-system, lanternesentral, PA/Intercom, kamerasystem, styresystem, AMS og jordfeilsystem

   LOS Elektro
 • Vedlikehald av elektroutstyr
  • Vedlikehald av elektroutstyr

   Wärtsilä leverer installasjon og vedlikehald av IAS, PMS, AMS, switchboard, omformarar på Wärtsilä-system

   Wärtsilä
 • PA & Intercom
  • PA & Intercom

   Advision leverer design og installasjon av Public Announcement (PA) og intercom-system

   Advision
 • Kommunikasjonssystem
  • Kommunikasjonssystem

   Advision kan levere design og installasjon av fleire typar kommunikasjonssystem som teleslynge, informasjonsskjermar, datakommunikasjon, alarmsystem, antennesystem (data, TV, DAB osv.), sanntidssystem m.m.

   Advision
 • Kamerasystem
 • Motoroverhaling
  • Motoroverhaling

   Klynga kan levere service av framdrifts- og hjelpemotorer, workshop for komponent overhaling og Turbo workshop, samt maskinering av alle tetteflater og linjeboring, produksjon av nye delar, samastilling, testing og dokumentasjon.

   LOS Marine Olvondo Wärtsilä
 • Girkasseoverhaling
  • Girkasseoverhaling

   Klynga kan levere service av gear inkl komponent overhalinger, samt maskinering av alle tetteflater og linjeboring, produksjon av nye delar, samastilling, testing og dokumentasjon.

   LOS Marine Olvondo Wärtsilä
 • Propelloverhaling
  • Propelloverhaling

   Klynga kan levere service av propellinjer og tettninger, samt maskinering av alle tetteflater og linjeboring, produksjon av nye delar, samastilling, testing og dokumentasjon.

   LOS Marine Olvondo Wärtsilä
 • Thrusteroverhaling
  • Thrusteroverhaling

   Klynga kan levere service av tunnellthrusterar, og framdriftsthrusterar i thruster workshop. Lagring av reserve thrustere, lagerskift, service og vedlikehald, også av thruster kontrollsystem, samt maskinering av alle tetteflater og linjeboring, produksjon av nye delar, samastilling, testing og dokumentasjon.

   LOS Elektro Olvondo Wärtsilä
 • Installasjon av styremaskin
  • Installasjon av styremaskin

   Klynga kan gjere ny-installasjon av styremaskinar, samt maskinering service og vedlikehold

   LOS Elektro Olvondo
 • Service av motorkontrollsystem
  • Service av motorkontrollsystem

   Wärtsilä kan levere service og oppgraderinger av motorkontrollsystem

   Wärtsilä
 • IAS og PMS systemer
  • IAS og PMS systemer

   Wärtsilä kan levere service og oppgraderingar av IAS- og PMS-system

   Wärtsilä
 • Overhaling av turboladarar
  • Overhaling av turboladarar

   Wärtsilä overhalar turboladarar til motorar i eigen turboladerverkstad, og er autorisert servicepartnar til både ABB og Napier.

   Wärtsilä