Maskineringssenter

Westcon Olvondo’s maskineringssenter har moderne CNC-maskinar for fresing og dreiing. Spesialiteten til selskapet er maskinering av tunge komponentar, men har sterk kompetanse og rett utstyr for å handtera alle komponentstorleikar.

Maskineringssentera kan handtera komponentar som veg opptil 50 tonn, og alle har palettsystem tilgjengeleg. Dette gjer at Westcon Olvondo’s maskineringstenester er fleksible, med raske overgangar, noko som gir kundane dei beste leveringstidene og prioriteringane.

Westcon Olvondo har sveisemaskinar tilgjengeleg, og utviklar derfor dei nødvendige sveiseprosedyrane for alle nødvendige materialar. Styringsdokumentet som blir brukt er Statoils tekniske spesifikasjon TR2382, og alle kvalitetsprosedyrar er utforma for å oppfylla EN-ISO 3834-2. WPQR og WPS er i samsvar med EN-ISO 15614-7.

Westcon Olvondos maskineringssenter er også utstyrt med: