DOCK Express

I 2020 vil det vere ein unik dokk tilgjengeleg på Rubbestadneset.

Dokken vil vere stor nok til å kunne ta inn dei fleste båtar og skip som opererer i Nordsjøbassenget. Her vil ein kostnadseffektivt for kunden kunne utføre skipsservice og mindre modifikasjonar, og der all avrenning og anna forureining skal takast hand om på ein god og forsvarleg måte. Målet er at arbeidet som vert utført i dokk skal gje nøgde kundar, og utførast med null utslepp til miljøet rundt. I første byggesteg vert dokken open, og i andre byggesteg vil dokken bli overbygd med tak.

Dokken blir utvikla av DOCK Express, eit selskap eigd av LOS Gruppen, og det er LOS Marine som vil stå for den daglege drifta.