UNITECH Teknologisenter

I 2022 vil UNITECH Teknologisenter stå ferdig på Rubbestadneset. Senteret vil bestå av ein kontordel og ein stor utviklingshall, og vere ein møteplass for dei som driv utvikling innan subsea- og miljøteknologi, særleg opp mot havnæringane, fornybar energi og offshore wind. Det vil òg vere ein naturleg møteplass for industri og akademia. 

UNITECH Teknologisenter er teke opp i ordninga Norsk Katapult, og er del av det nasjonale testsenteret Sustainable Maritime Norwegian Catapult Center. Gjennom katapultordninga vil UNITECH gjere tilgjengeleg testinfrastruktur til bedrifter frå heile landet, og gjennom dette legge tilrette for raskare industriell vekst gjennom effektiv testing, simulering og visualisering av ny teknologi og nye løysingar. 

UNITECH har inngått ein intensjonsavtale med Hordaland fylkeskommune om å inkludere areal i teknologisenteret for yrkesfagleg opplæring ved nye Bømlo vidaregåande skule – eit opplæringssenter for havrommet. Målet til UNITECH er å vere ein støttespelar i arbeidet med å tilby relevant og framtidsretta opplæring til elevar innan teknisk industriell produksjon, elektrofag, automasjonsfag, maritime fag og havbruksfag, og auke status og attraktivitet rundt yrkesfagleg utdanning.