UNITECH Teknologisenter

I 2022 vil UNITECH Teknologisenter stå ferdig på Rubbestadneset. Senteret vil bestå av ein kontordel og ein stor utviklingshall, og vere ein møteplass for dei som driv utvikling innan subsea- og miljøteknologi, særleg opp mot havnæringane, fornybar energi og offshore wind. Det vil òg vere ein naturleg møteplass for industri og akademia. 

UNITECH gjere tilgjengeleg infrastruktur til prototyping og testing til bedrifter frå heile landet, og gjennom dette legge tilrette for raskare industriell vekst gjennom effektiv testing, simulering og visualisering av ny teknologi og nye løysingar. 

I teknologisenteret vil også yrkesfagleg opplæring ved Bømlo vidaregåande skule finne stad. Målet til UNITECH er å vere ein støttespelar i arbeidet med å tilby relevant og framtidsretta opplæring til elevar innan teknisk industriell produksjon, elektrofag, automasjonsfag, maritime fag og havbruksfag, og auke status og attraktivitet rundt yrkesfagleg utdanning.