Masteroppgave om kommersialisering av ny teknologi

Hausten 2019 tok Rebekka Hansen frå Stord kontakt med NMEC, for å finne ut om det var bedrifter i industriklynga ho kunne skrive masteroppgåve for. NMEC tipsa om fleire bedrifter på Rubbestadneset og Bømlo, og etter å ha snakke med nokre av dei, falt valet på oppgåveskriving hos Olvondo Technology. Rebekka tek master i industriteknologi…

Les heile saka

EU gir 290 millioner til testing av flytende havvind

Et internasjonalt konsortium, som UNITECH er del av, har fått tilsagn om støtte fra EU til et prosjekt som skal designe, bygge,installere og drifte en flytende havvindmølle ved testsenteret på Karmøy. Dette vil være første gangen en 10 MW vindturbin brukes på et flytende fundament. Prosjektet har som formål å demonstrere et flytende betongfundament, OO-Star,…

Les heile saka

UNITECH har vunne viktig oppdrag innanfor flytande vind

Tetraspar Demonstrator Project – eit samarbeidsprosjekt mellom Innogy SE, Shell og Stiesdal Offshore Technologies AS der ein skal teste ut den flytande vindturbinen TetraSpar, har signert kontrakt med UNITECH Offshore AS for leveranse av ein dynamisk kabel og nettforbinding for fullskala test av den flytande vindturbinen utanfor Karmøy. Leveransen finn stad i 2020. Ekspertar frå…

Les heile saka

GAC Norway til Rubbestadneset!

GAC Norway har opna kontor på Kompetansegården i Rubbestadneset. Frå venstre Heine Hovda GAC Norway, Johannes Seim LOS Elektro og Olav Koløy LOS Marine. Foto: NMEC I mai i år etablerte GAC Norway kontor i Kompetansegården på Rubbestadneset. «Med dei utbyggingsprosjekta og den aktiviteten som er her på Rubbestadneset, er dette ein naturleg plass å…

Les heile saka

Lærling i kontorfaget har starta hos NMEC

Etter ferien starta Odd Martin Alvenes som lærling i kontorfaget hos NMEC. Odd Martin vil vere 50 % hos NMEC og 50 % hos LOS Marine, og blant anna utføre oppgåver i resepsjon, gje HMS-opplæring, hjelpe til med fakturering og rekneskapsoppgåver, og delta i planlegging og gjennomføring av frukostmøter og andre samlingar. «NMEC sine medlemsbedrifter…

Les heile saka

Embicon nytt medlem i NMEC

Embicon er nytt medlem i NMEC, og er eit lite firma som har fått eit solid fotfeste innan oppdrettsnæringa med sine produkt. Embicon leverer blant anna verktøyet Embilink, som er ein målestasjon i Aqua-systemet bygd for å måle miljødata i oppdrettsmerdar. Verktøyet samlar inn nøkkeldata innan fiskehelse, slik som oksygennivå, saltnivå, havstraum og bølgjer, og…

Les heile saka

Framtida sin yrkesskule vedteken av Fylkestinget i Hordaland

NMEC har saman med medlemsbedriftene, Bømlo Næringsråd, kommunen og skuleeigar jobba med eit spanande pilotprosjekt for å styrkje samarbeidet skule – arbeidsliv i den vidaregåande opplæringa. Ein av dei viktigaste konklusjonane i prosjektet, er at yrkesfagleg opplæring må skje tett på arbeidslivet. Tettare på arbeidslivet enn inne i teknologisenteret UNITECH på Rubbestadneset, blir det vel neppe. Les pressemeldinga til UNITECH her.

Les heile saka

Amundsen Diving medlem i NMEC

Amundsen Diving er nytt medlem i NMEC, og er ei verksemd som utfører eit bredt spekter av tenester innan dykking og ROV-tenester. – Amundsen Diving er eit selskap med lang historie, som kan levere alt frå undervasstenester subsea, ROV, dykking, inspeksjon, legging og vedlikehald av sjøkabel, støyping i sjø, inspeksjon av skrog, demolering av riggar,…

Les heile saka