Nytt styre i NMEC

På NMEC sitt årsmøte i april, vart det gjort nokre endringar i styret.

Styret som har vore i NMEC sidan 2018. Frå venstre: Olav Koløy, Steinar Matre, Hein Schaug (vara for Hans Petter Nesse), Tommy Aleksandersen, Jarle Økland og Torbjørn Egeland Eriksen (vara for Gunnar Birkeland).

Styreleiar Jarle Økland, som representerte LOS Elektro, hadde på førehand sagt frå at han ikkje lenger hadde moglegheit å vere med i styret, og det same hadde styremedlem Tommy Aleksandersen frå TESS.

Valkomitéen, beståande av Karl Totland frå Advision og Cato Esperø frå Wärtsilä Norge, fekk inn Oddgeir Alvsvåg frå LOS Elektro og Cecilie Tingvoll Hope frå Amundsen Diving, samt at resten av de eksisterande styret takka ja til å fortsetje.

På styremøtet i mai vart det nye styret konstituert, og er no som følgjer:

  • Styreleiar: Cecilie Tingvoll Hope, ass. dagleg leiar Amundsen Diving
  • Styremedlem: Gunnar Birkeland, CEO UNITECH Energy Group
  • Styremedlem: Hans Petter Nesse, adm.dir. Wärtsilä Norway
  • Styremedlem: Oddgeir Alvsvåg, dagleg leiar LOS Elektro
  • Styremedlem: Olav Koløy, dagleg leiar LOS Marine
  • Styremedlem: Steinar Matre, dagleg leiar Westcon Olvondo
Nytt styremedlem, Oddgeir Alvsvåg og NMEC sin nye styreleiar, Cecilie Tingvoll Hope.