RockRoller®

Gjennom sin RockRoller®-teknologi revolusjonerer LOS Cable Solutions måten å tenkje kabelframføring. I staden for høgspentlinjer eller grøftetraseer kan ein no ved hjelp av moderne boreteknologi føre kabelen gjennom borehol kortaste veg. Metoden vil spara naturen for inngrep, den kan gjera infrastrukturoppgåver langt enklare og metoden vil kunne bidra til å auke driftstryggleiken for straumnettet.

Sjå filmen for meir informasjon og les meir på sida deira.