Testfasilitetar i sjø

Amundsen Diving har testfasilitetar i sjø for testing av til dømes pumper.

Test siten er eit inngjerda kaianlegg med gode lagringsfasilitetar både inne og ute, truck- og krankapasitet samt moglegheit for høgspent og lågspent.