Utviklingsprosjekt

NMEC sine medlemsbedrifter gjennomfører ulike utviklingsprosjekt som vist under. Har du eit problem som du treng ein løysing til, eller ein idè som du ønskjer å utvikle? Ta kontakt!

AkvaManager
AkvaManager frå bluesystems er ein unik programvare spesialutvikla for drift og administrasjon av servicebåtar i oppdrettsindustrien. Systemet gjer reiarar ei
Read more.
Embilink
Embicon leverer Embilink-plattforma – eit system som går frå informasjonshenting til presentasjon. Embilink Aqua er ei løysing for innsamling av nøkkeldata
Read more.
Kabelprosjekt
UNITECH utviklar for tida ei ny løysing for produksjon av undersjøiske straumkabler som skal resultere i nær uendelege kabellengder utan
Read more.
Marine Manager
Marine Manager AS piloterer prosjekt- og effektiviseringsverktøyet Marine Manager saman med medlemsbedriftene LOS Marine, LOS Elektro, Advision, Wärtsilä og Westcon
Read more.
RockRoller®
Gjennom sin RockRoller®-teknologi revolusjonerer LOS Cable Solutions måten å tenkje kabelframføring. I staden for høgspentlinjer eller grøftetraseer kan ein no
Read more.
Salmo Solar
UNITECH har saman med Bremnes Seashore m.fl. starta utviklingsprosjektet Salmo Solar som omhandlar fiskeoppdrett og energisystem til eksponerte kyststrøk. Av
Read more.
Varmepumpe frå Olvondo Tech
Varmepumpe
Olvondo Technology har utvikla ei varmepumpe som reduserer CO² utslepp i industrien gjennom gjenvinning av spillvarme. Varmepumpa er basert på
Read more.
Zinus Port Power
LOS Gruppen har introdusert ei ny, revolusjonerande produktlinje for ei enkel, tidsbesparande og elegant løysing av landstraumstilkopling. Systemet er levert
Read more.