Varmepumpe

Olvondo Technology har utvikla ei varmepumpe som reduserer CO² utslepp i industrien gjennom gjenvinning av spillvarme. Varmepumpa er basert på Stirling-teknologi og kan operere i temperaturer fra – 10 til + 200 grader.

Typiske bruksområde er:

  • Produksjon av hetvann og damp frå spillvarme eller kjøleanlegg
  • I næringsmiddelindustri:  Kjøling og koking, pasteurisering og reingjering
  • I prosessindustri: Gjenvinning av spillvarme til prosessdamp
  • I fjernvarmenett: Hente varme frå normale fjernvarmenett eller spillvarme til produksjon av damp eller høgtemperatur varme til prosessar

Varmepumpa kan elles erstatte olje-, gass- og elkjelar, og dermed redusere klimagassar frå fossilt brensel. Gassen som blir nytta som arbeidsmedium i varmepumpa er helium, som er miljøvennleg og korkje giftig eller brennbar.

Sjekk ut filmen frå Tine Meierier sitt anlegg i Ålesund, korvarmepumpa er i bruk!