Zinus Port Power

I dag må ein ofte gjere mykje jobb for å få straum om bord på ein båt når båten ligg ved kai, ved å trekkje kabel av ein trommel og inn i båten. For å gjere dette betre, enklare og meir estetisk, har LOS utvikla Zinus Port Power for landstraumstilkopling ved kai. Produktet blir no utplassert i havnebassenget i Bergen, og fleire ordrar er i produksjon. 

Zinus Port Power aukar fleksibiliteten og effektiviteten rundt det å få straum om bord i ein båt som ligg til kai. Kabelen blir tatt inn i båten ovanifrå og rett ned på dekk, og derifrå kan ein mann ta kabelen på skuldra og plugge den i der den skal være. Kabelen i Zinus Port Power er spesialutvikla for føremålet og er 4 kg lettare enn kabel som ein trekkjer om bord på trommel.

Zinus Port Power kan vere 8,5 meter høg, og levere landstraum i henhold til standardkrav (NEK IEC/PAS 80005-3) opp til 1 000 Volt og opptil 1 400 Ampere. Den kan plasserast i hamner i eit bymiljø, og langs ein industrikai. Den er utstyrt med ein fleksibel teleskoparm, og i bakre del av masta er det innebygd belysning for kaiområde.

Produktet er også å få som portabelt anlegg.

For meir informasjon om Zinus Port Power, sjå produktark i menyen til høgre.